Bồn Tắm TOTO PJY1724HPWEN#GW/TVBF412 Galalato, Đặt Sàn