Bồn Tắm TOTO PJY1886HPWMNE#GW Đặt Sàn, NEOREST, Viền Màu Bạc