Rổ kéo để xoong nồi rộng Kessebohmer 400mm 540.24.183 gắn cánh tủ

4.180.000 

4180000

Rổ kéo để xoong nồi rộng Kessebohmer 400mm 540.24.183 gắn cánh tủ

ro keo wire basket hafele 2 - Rổ kéo để xoong nồi rộng Kessebohmer 400mm 540.24.183 gắn cánh tủ

Trong kho