Rổ kéo để xoong nồi rộng Kessebohmer 450mm 540.24.184 gắn cánh tủ

4.213.000 

4213000

Rổ kéo để xoong nồi rộng Kessebohmer 450mm 540.24.184 gắn cánh tủ

ro keo wire basket hafele 1 - Rổ kéo để xoong nồi rộng Kessebohmer 450mm 540.24.184 gắn cánh tủ

Trong kho