Rổ kéo để xoong nồi rộng Kessebohmer 500mm 540.24.185 gắn cánh tủ

4.235.000 

4235000

Rổ kéo để xoong nồi rộng Kessebohmer 500mm 540.24.185 gắn cánh tủ

ro keo wire basket hafele - Rổ kéo để xoong nồi rộng Kessebohmer 500mm 540.24.185 gắn cánh tủ

Trong kho