Rổ kéo lọt lòng, cửa bản lề rộng Kessebohmer 450mm 540.26.264

3.960.000 

3960000

Rổ kéo lọt lòng, cửa bản lề rộng Kessebohmer 450mm 540.26.264

internal pull out 2 - Rổ kéo lọt lòng, cửa bản lề rộng Kessebohmer 450mm 540.26.264

Trong kho