Rổ kéo lọt lòng, cửa bản lề rộng Kessebohmer 500mm 540.26.265

4.015.000 

4015000

Rổ kéo lọt lòng, cửa bản lề rộng Kessebohmer 500mm 540.26.265

internal pull out 1 - Rổ kéo lọt lòng, cửa bản lề rộng Kessebohmer 500mm 540.26.265

Trong kho